SLICE 01.jpg

Fair, Green and Global | FGG / rapport ontwerp

FGG is een samenwerkingsverband tussen Actionaid, Both ENDS, Clean Clothes Campaign, IT for change, Milieudefensie, The Samdhana Institute, Somo en TNI. FGG Rapport ontwerpen voor jaarrekeningen, rapporten en jaarplannen. Met de 'bouwsteentjes' kan ik steeds een ander beeld creëren voor cover en binnenkant cover. Zo krijgt FGG een herkenbaren vormgeving. Er is geen FGG huisstijl.